ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2563

 

-กองสาธารณสุขฯล้างตลาดโต้รุ่งหน้าเทศบาลและจุดตั้งวางถังขยะหน้าโกดังซิน ซิน

S 3276805

S 3276805

S 3276805

S 3276805

S 3276805

S 3276805

S 3276805

-กองสาธารณสุขฯเก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 27จุด

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

64892

-สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสวนสมเด็จ และ หนองสนม

42396

42396

42396

42396

42396

42396

-วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 - 23.00 น. ผอ.มนต์ธนรัตน์ ศรีวัฒน์ธนวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข พร้อมนายมานพ หตะเสน พนักงานขับรถ ร่วมด้วย สสจ. ทหาร ตำรวจ ร่วมตรวจสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในระยะผ่อนปรนระยะที่ 5 จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

725942

 -สำนักการช่าง งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำที่หนองสนม ระดับน้ำอยู่ที่ 155.76 ม.

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

113811458 3634166506593452 3140398796126429313 o

-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานีเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบและหลังการบำบัดในการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

113545636 3634189976591105 7493589167990209558 o

-สำนักการช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค วางป้ายเตือนโปรดระวังน้ำท่วม, ตัดต้นไม้ และซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

113242766 3634204729922963 3437565006197216215 o

-สำนักการช่าง  งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟสัญญาณจราจร ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

113185035 3634492643227505 5867289644374671365 o

-สำนักการช่าง งานสถานที่ ติดตั้งซุ้ม ประดับธง, ผ้า ตามแนวรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

-สำนักการช่าง งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เก็บเศษวัสดุที่กีดขวางทางน้ำ และดูด ฉีด ลอกท่อ บ่อพัก ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

 

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

112754357 3634636789879757 555388423800299471 o

 


Print   Email

Related Articles