ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2563

-กองสาธารณสุขฯ คัดกรองอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส)

S 598267

S 598267

S 598267

S 598267

S 598267

-กองสาธารณสุขฯ ล้างทำความสะอาดบขส1และตลาดสดเทศบาลฯ

S 3391501

S 3391501

S 3391501

-กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าพัฒนาทำความสะอาดซอย 3,5,7 ถนนเจริญเมือง

7447

7447

7447

7447

7447

7447

7447

7447
7447

-กองสาธารณสุขฯ เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 20จุด

46700

46700

46700

46700

46700

46700

46700

46700

46700

46700

46700

-สำนักการช่าง งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ปรับตั้งแบริเออร์ และป้ายจราจร

114453396 3637093379634098 1210308603208678881 o

114453396 3637093379634098 1210308603208678881 o

114453396 3637093379634098 1210308603208678881 o

114453396 3637093379634098 1210308603208678881 o

-สำนักการช่าง งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำที่หนองสนม

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

116337903 3637108466299256 5702536407894194824 o

-สำนักการช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

116375718 3637115022965267 8731541195681019005 o

-สำนักการช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟสัญญาณจราจร ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

116424534 3637629552913814 1832239793443728131 o

-สำนักการช่าง งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ร่วมเป็นคณะตรวจประเมินการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนของแหล่งกำเนิดมลพิษกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9(อุดรธานี)และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครโดยตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร,รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา และรพ.รักษ์สกล

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

 

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

115740809 3637793172897452 890401866106605179 o

-สำนักการช่าง ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

116475746 3637801339563302 7209433013694006784 o

 

 


Print   Email

Related Articles