ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

-กองสาธารณสุขฯร่วมกับสำนักการช่าง ล้างทำความสะอาดบ.ข.ส. 1 และ ตลาดสดเทศบาล

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

S 25387039

  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งห้องสุขาเคลื่อนที่ เตรียมการรับเสด็จ ฯ ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

43178

43178

43178

 

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 15 จุด 

114812

114812

114812

114812

114812

114812

114812

114812

114812

114812

114812

-สำนักการข่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟสัญญาณจราจร ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

83485766 3553039624706141 4034658058701509359 o

- สำนักการช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

-สำนักการช่าง ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง 

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

83481651 3553645934645510 3008718625009298177 o

-สำนักการช่าง งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะส่ง ม.เกษตรสกลนครตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายนอกตามแผนดำเนินงาน

79227196 3555704097773027 4122138853790075288 o

79227196 3555704097773027 4122138853790075288 o

79227196 3555704097773027 4122138853790075288 o

-สำนักการช่าง ตรวจ เช็ค ซ่อมระบบผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ที่ศูนย์กำจัดขยะ ฯ ทน.สน. 

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

82933477 3555710917772345 2126195810345676223 o

-สำนักการช่าง งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดลอกคลองห้วยนาหลุมหลังเอ็มเจ และดูด ฉีด ลอกท่อ บ่อพัก ที่ซอยเสรีไทย 18 

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

106234888 3553629191313851 1129994101829460009 o

 

 

 

 

 

 

 

 


Print   Email

Related Articles