ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ภารกิจของเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดซอยข้างวัดพระธาตุเชิงชุม,ล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันจากร้านวอลล์ถึงศูนย์ OTOP,เก็บกิ่งไม้เศษวัสดุและขยะตกค้างตามจุดต่างๆจำนวน 15 จุด

4716247162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

47162

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดตั้งห้องสุขาเคลื่อนที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

43377

43377

43377

43377

43377

43377

43377

-วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 - 23.00 น. ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปกครองจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด/จนท.ตำรวจ/ทหาร ออกตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณถนนไอทียู/ บขส.ใหม่ /ถนนสกล-นครพนมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้สถานประกอบการดังกล่าวเปิดบริการ

118580

118580

118580

118580

118580

118580

118580

118580

-งานโรงงานคัดแยกขยะ เปลี่ยนสายพานเครื่องฉีกถุง

106703083 3555734707769966 6433085062431543984 o

106703083 3555734707769966 6433085062431543984 o

106703083 3555734707769966 6433085062431543984 o

106703083 3555734707769966 6433085062431543984 o

-งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีรัมเบิ้ลสตริปถนนสกล-กาฬสินธุ์ และจัดทำช่องจอดรถ ที่ถนนประชาราช

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

106186303 3558428970833873 1192963889214846153 o

-งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อม ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟสัญญาณจราจร ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

106479903 3556428997700537 7702568640352370340 o

-งานสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ที่สวนสมเด็จฯ

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

84577918 3556414837701953 4781173365767763920 o

-ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

106496145 3556432041033566 1867362835725632263 o

 

 

 


Print   Email

Related Articles