ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงาน

จ้างของเทศบาลนครสกลนคร  (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา.pdf)ประกาศเทศบาลฯ[ ]2938 kB

Print   Email

Related Articles