เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
และผู้มีคุณูปการทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร สมาชิกเทศบาลนครสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ โรงแรม M.J. เดอะมาเจสติก สกลนคร