เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๗" ณ หอประชุมวิโรจนอิ่มพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร