เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชาศา
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสกลนคร
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครสกลนคร และ พนักงานเทศบาลนครสกลนครร่วมทำบุญตักบาตร
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร