เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอาวุโส จังหวัดสกลนคร
ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร