เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วย นายจรุณ คนใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และนายทัศนัย อมตพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานระบายน้ำ
พร้อมวางแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีเมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ณ บริเวณหน้าห้างโลตัสสกลนคร