เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)