เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพร (ชุมชนแวงใหญ่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)