เว็บไซต์ทางการของเทศบาลนครสกลนคร Design By AdminSKC  

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ
ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ช่วงที่ ๑ (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส ๑, ชุมชนหนองมันปลา ๒)
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)