ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ปรับแผนครั้งที่ ๑๔)  ลว. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ปรับแผนครั้งที่ ๑๔)  ลว. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 


Print   Email

Related Articles