ประกาศ เทศบาลนครสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๓)

ประกาศ เทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๓)

 


Print   Email

Related Articles