คำสั่งเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


Print   Email

Related Articles