ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 


Print   Email

Related Articles