ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (ปรับแผผนครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (ปรับแผผนครั้งที่ ๑)

 


Print   Email

Related Articles