ประกาศเทศบาลนครสกลนคร  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับแผนครั้งที่ ๑)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับแผนครั้งที่ ๑)

 


Print   Email

Related Articles