ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตงลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตงลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

 


Print   Email

Related Articles