ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายพัฒนาและเร่งรัดรายได้ สำนักคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สุดาสินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22000 pat


Print   Email

Related Articles