ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในเขตเทศบาลนครสกลนคร (กลุ่มงานที่ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (พนมวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

218000


Print   Email

Related Articles