ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองมันปลา ๑ ช่วงที่ ๒ และซอยสุขเกษม ๑๓ แยกที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองมันปลา ๑ ช่วงที่ ๒
และซอยสุขเกษม ๑๓ แยกที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles