ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อท่อระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุงช่วงที่ ๔ (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อท่อระบายน้ำ ถนนรัฐบำรุงช่วงที่ ๔
(ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Print   Email

Related Articles