ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆของเทศบาลนครสกลนคร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


Print   Email

Related Articles