ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาคลุมทางเท้า ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาคลุมทางเท้า
ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print   Email

Related Articles