เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓ / ๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) (ธงชัย) ตามประกาศ เทศบาลนครสกลนคร ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓ / ๒๕๖๕
การจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (บายพาส) (ธงชัย)
ตามประกาศ เทศบาลนครสกลนคร ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

 


Print   Email

Related Articles