ประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ๒ แห่ง บริเวณทางเข้าหนองสนม (ชุมชนหนองมันปลา ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ๒ แห่ง บริเวณทางเข้าหนองสนม
(ชุมชนหนองมันปลา ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles