ประกาศเทศบาลนครสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน และป้ายที่ทำการชุมชน เทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครสกลนคร 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน และป้ายที่ทำการชุมชน เทศบาลนครสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles