ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเทศบาลนครสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังคอนเทนเนอร์
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Print   Email

Related Articles