ร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร


240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n

240259358 4604331966253602 4835121654929370843 n


Print   Email

Related Articles