ประชุมคณะอนุกรรมการงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นและคณะกรรมการอนุกรรมการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประชุมคณะอนุกรรมการงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นและคณะกรรมการอนุกรรมการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ เทศบาลนครสกลนคร

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

240466837 4607931822560283 8752404660419487655 n

 


Print   Email

Related Articles