ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สนามฯ ณ โรงพยาบาลสนาม มทบ.๒๙ สกลนคร

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๕ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สนามฯ
ณ โรงพยาบาลสนาม มทบ.๒๙ สกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles