ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลธาตุเชิงชุม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

1

1

1


Print   Email

Related Articles