มอบข้าวกล่องและนมให้บุคลากรทางการแพทย์และให้กำลังใจประชาชนทั่วไปในการรับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เ
ข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด ๑๙ พร้อมนำข้าวกล่อง และนม มอบให้บุคลากรทางการแพทย์
และให้กำลังใจประชาชนทั่วไปในการรับการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles