ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ตลาดบายพาส เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ จัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ณ ตลาดบายพาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ สิงหาคา ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ตลาดบายพาส
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ จัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ณ ตลาดบายพาส จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles