ร่วมส่ง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมส่ง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อม กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสกลนคร ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ และ ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles