ร่วมต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อม กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสกลนคร ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ และ ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles