รับฟังโอวาทในการทำงานร่วมกันและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ณ ห้องปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ได้นำแจกันดอกไม้มอบให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคนใหม่ พร้อมรับฟังโอวาทในการทำงานร่วมกันและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ณ ห้องปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

245062994 4752396538113810 1104291849907199665 n

245062994 4752396538113810 1104291849907199665 n

245062994 4752396538113810 1104291849907199665 n

245062994 4752396538113810 1104291849907199665 n

245062994 4752396538113810 1104291849907199665 n

 


Print   Email

Related Articles