ร่วมรับการตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องภูผาแด่น (ชั้น ๓) ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายยุทธนา นันทราช รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมรับการตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องภูผาแด่น (ชั้น ๓) ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles