ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles