ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง ตชด.๒๓ 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles