ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตรีไพศาล ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับสงฆ์ไทย จังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles