ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(น้ำท่วม) ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิการยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(น้ำท่วม) ณ ห้องใสสว่าง ชั้น ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles