ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง ค่าย ตชด.๒๓ จ.สกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 


Print   Email

Related Articles