ร่วมพิธีทอกกฐิน สามัครคี ณ วัดหนองบัวใหญ่ ชุมชนหนองบัวใหญ่ จ.สกลนคร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมพิธีทอกกฐิน สามัครคี ณ วัดหนองบัวใหญ่ ชุมชนหนองบัวใหญ่ จ.สกลนคร

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n

248017344 4860847450602051 9022818789641927448 n


Print   Email

Related Articles