มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยเต็มที่ มอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเหตุเกิดที่ ซอย ๕ เรืองสวัสดิ์ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร มีบ้านเสียหาย ทั้งหมด ๔ หลัง เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๒ หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน ๒ หลัง โดยหลายภาคส่วนได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยเต็มที่ มอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมนำสิ่งของมามอบในครั้งนี้

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles