ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน " ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส " จังหวัดสกลนครสกลนคร ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๑

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร​ พร้อมนายทัศนัย อมตพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน " ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส " จังหวัดสกลนครสกลนคร ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles