ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรที่ด้อยโอกาส จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร รวม ๔๓ ชุมชนจำนวน ๒๐๐ ผืน

วันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาดสกลนคร ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรที่ด้อยโอกาส จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร รวม ๔๓ ชุมชนจำนวน ๒๐๐ ผืน โดยมี นางจุรีรัตน์เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 


Print   Email

Related Articles