กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ชาวสกลนครรักหนองหาร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต และ กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ชาวสกลนครรักหนองหาร เป็นการรักษาระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากหนองหาร และการพัฒนา ทัศนียภาพรอบหนองหารให้เกิดความสวยงามพัฒนาให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดสกลนคร

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n

262329777 4930648833621912 2643978135294277812 n 


Print   Email

Related Articles